اما گاهی اوقات ضربان قلب بالای 100 یا بیشتر را تجربه می. یکی از راههای کاربردی برای افزایش کیفیت نهایی […]